2012.org.pl - Home

2012.org.pl - Home
Ir a 2012.org.pl
Popularidad:

Spó?ka PL.2012 koordynuje i nadzoruje przedsi?wzi?cia przygotowawcze do Euro 2012 w Polsce. W ramach spó?ki powo?ano koordynatorów krajowych zajmuj?cych si? poszczególnymi obszarami dzia?ania. Zbudowano zespó? ekspertów i wykwalifikowanej kadry menad?erskiej. PL.2012 ?ci?le wspó?pracuje z Ministerstwem Sportu i Turystyki, UEFA, Polskim Zwi?zkiem Pi?ki No?nej oraz przedstawicielami strony ukrai?skiej. Koordynuje dzia?ania sztabów organizacyjnych miast-gospodarzy.

Palabras clave: Euro Mundial pi?ka no?na Stadiony Stadion Narodowy

Comparta su experiencia:

Seguridad y clasificacion

La página web no presenta contenido sospechoso. Puede ser utilizada por menores de edad y ser abierta en el lugar de trabajo.

Criterio Evaluación
Apto para menores ? El contenido de la página está clasificado como como apto para menores.
Safe for work ? Es seguro abrir esta página en el lugar de trabajo.

Encontrará experiencias de usuarios, informaciones sobre fraude, reputación o malware así como informes generales sobre la experiencia de usuarios en: 2012.org.pl Evaluaciones

Informaciones técnicas

El webserver de 2012.org.pl esoperado por ZETO-RZESZOW Sp. z o.o. y se encuentra en Rzeszów, Polonia. El servidor opera exclusivamente la(s) página(s) web de 2012.org.pl.

Informaciones sobre el servidor de la página web

Dirección IP:91.192.164.181
Operador del servidor:ZETO-RZESZOW Sp. z o.o.

Comentarios, experiencias y evaluaciones sobre 2012.org.pl

No se han encontrado comentarios / evaluaciones.

Agregar nuevo comentario:
Su nombre:

Su e-mail:

Su página web:

Evaluación:
      
      
      
      
      
Por favor, evalue esta página web